Ga naar de inhoud

Algemene Voorwaarden

Cursusmateriaal

 1. Het cursusmateriaal mag niet worden verspreid zonder schriftelijke toestemming.
 2. Het cursusmateriaal mag uitsluitend door de cursist zelf gebruikt worden.

Voorwaarden cursus

 1. De cursist dient betaald te hebben voorafgaand aan de cursus of workshop. Wanneer er nog niet betaald is door de cursist, kan Phocal deelname aan de cursus of workshop weigeren.
 2. Phocal is niet aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat aan eigendommen van de cursist (waaronder, maar niet beperkt tot de foto-apparatuur).
 3. Het is de verantwoordelijkheid van de cursist om op de juiste dag en het juiste tijdstip aanwezig te zijn.
 4. De cursist is zelf verantwoordelijk om met de juiste apparatuur en kennis naar de cursus/workshop te komen. Dit staat vermeld op de website.
 5. Onder bepaalde omstandigheden kan het voorkomen dat Phocal een cursus of workshop moet annuleren. Denk aan ongeschikt weer (wisselt per cursus/workshop), te weinig aanmeldingen en ziekte of overmacht waardoor de docent niet aanwezig kan zijn. De cursist ontvangt uiterlijk 24 uur van tevoren bericht in het geval van ongeschikt weer, ziekte of overmacht. In het geval van te weinig aanmeldingen, ontvangt de cursist uiterlijk 7 dagen voorafgaand aan de cursus bericht. Wanneer Phocal de cursus annuleert, kan de cursist kiezen om deel te nemen op een later moment, of om het aankoopbedrag teruggestort te krijgen op de rekening.

Annuleringsvoorwaarden:

 1. Je hebt 14 dagen bedenktijd op een aankoop in onze webshop. Wanneer je binnen die periode wilt afzien van de aankoop, stuur dan een e-mail aan info@phocal.nl. Je krijgt dan het volledige aankoopbedrag teruggestort.
 2. Wanneer je na de 14 dagen bedenktijd de cursus/workshop annuleert, krijg je een voucher t.w.v. 100% van het aankoopbedrag of 75% van het aankoopbedrag teruggestort op je rekening.

Fotoweekend

 1. Voor het fotoweekend gelden aparte annuleringsvoorwaarden.
 2. Voor het fotoweekend geldt eveneens de 14 dagen bedenktijd.
 3. Om aan te melden dient een aanbetaling gedaan te worden door de cursist. De aanbetaling garandeert dat Phocal de plek gereserveerd houdt. Bij annulering heeft de cursist geen recht op teruggaaf van de aanbetaling.
 4. 3 maanden voor de start van het weekend ontvangen de deelnemers bericht en een factuur voor het resterende bedrag. Dit bedrag dient vervolgens binnen 14 dagen voldaan te zijn. Na betaling van de volledige kosten, is teruggaaf bij annulering niet langer vanzelfsprekend.
 5. Bij het annuleren van het fotoweekend na het verlopen van de 14 dagen bedenktijd, heeft de cursist geen recht op terugstorting van de aanbetaling.
 6. Bij het annuleren van het fotoweekend na de 14 dagen bedenktijd en korter dan 3 maanden voor de start van het fotoweekend, is geen restitutie meer mogelijk en is de cursist dus het volledige bedrag verschuldigd. Wanneer de cursist een vervanger aandraagt of wanneer Phocal een vervangende cursist van de wachtlijst kan laten deelnemen, is volledige restitutie wel mogelijk.
 7. Phocal is niet verantwoordelijk voor eventuele materiële schade, fysieke schade of diefstal die ontstaat tijdens de fotoreis. Wij adviseren de cursist om zelf een reisverzekering af te sluiten.
 8. Wanneer het weekend niet doorgaat, is Phocal niet aansprakelijk voor kosten die de cursist gemaakt heeft voor reis en overnachting. Wij adviseren de cursist om een annuleringsverzekering af te sluiten of de annuleringsvoorwaarden voor reis en overnachting goed na te gaan.

Klachtenprocedure

 1. In het geval van een klacht dient de cursist contact op te nemen met Phocal. Dit kan door een e-mail te sturen naar info@phocal.nl of door te bellen naar 024 234 29 15.
 2. Phocal streeft ernaar zo spoedig mogelijk met een passende oplossing te komen.